Årsoppgjør

Avslutning av årets arbeidsinnsats. Skatte og regnskapsregler endres stadig, og for å kunne gjennomføre et korrekt årsoppgjør med selvangivelse og ligningspapirer kreves det gode kunnskaper om regelverket.

Vi kan hjelpe med:

  • Næringsoppgave med vedlegg
  • Resultat og balanse
  • Årsoppgjørsdisposisjoner og aksjeutbytte
  • Lovens formelle krav til årsoppgjøret
  • Selvangivelse
  • Aksjonærregister
  • Driftsmiddelkartotek
  • Skatteberegning, skatteregler og skatteplanlegging
  • Årsberetning

Kontakt oss i dag for en uforpliktende og hyggelig prat om hva vi kan bidra med.